Afmelden getoetst persoon beleggingsinstellingen-AIFM

Als een dagelijks beleidsbepaler, commissaris of medebeleidsbepaler van een alternatieve beleggingsinstelling (ABI) of bewaarder van een ABI aftreedt, dan moet dit aan de AFM worden doorgegeven.

De AFM beoordeelt vervolgens of het collectief nog steeds voldoet aan de eisen van geschiktheid. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

 

Afmelden getoetst persoon beleggingsinstellingen-AIFM

Als u een dagelijks beleidsbepaler of commissaris afmeldt, dan moet u een nieuwe geschiktheidsmatrix meesturen.

Afmelden getoetst persoon beleggingsinstellingen-AIFM

Voor de verwerking van deze afmelding worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Afmelden getoetst persoon beleggingsinstellingen-AIFM

U kunt de persoon afmelden door een ondertekende brief, met eventuele bijlagen, zoals de nieuw ingevulde geschiktheidsmatrix, te sturen naar onderstaand adres:

Autoriteit Financiële Markten
T.a.v. afdeling Assetmanagement
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

Vermeld in deze brief in elk geval de volgende gegevens op:

  • de naam van de af te melden persoon
  • de functie waarvoor de betreffende persoon wordt afgemeld
  • de naam van de organisatie waarbij deze functie wordt uitgeoefend.


Veilig verzenden via Cryptshare

U mag deze brief, en eventuele bijlagen, zoals de nieuw ingevulde geschiktheidsmatrix, ook scannen en mailen via Cryptshare naar meldingenaifmd@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare. Vermeld daarbij duidelijk in het onderwerp dat het om een verzoek tot afmelden van (een) getoetste persoon/personen gaat.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie