Afmelding abi beleggingsinstellingen-AIFM

Als een beheerder het beheer van een alternatieve beleggingsinstelling staakt (bijvoorbeeld omdat de alternatieve beleggingsinstelling is opgeheven en het fondsvermogen is vereffend), dan moet dit aan de AFM worden gemeld. Het afmelden van de alternatieve beleggingsinstelling stelt de AFM in staat de registratie van de alternatieve beleggingsinstelling in het register door te halen.

 

Afmelding abi beleggingsinstellingen-AIFM

Geen bijzonderheden.

 

Afmelding abi beleggingsinstellingen-AIFM

Voor het doorhalen van een registratie van een alternatieve beleggingsinstelling worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Afmelding abi beleggingsinstellingen-AIFM

De AFM kan tot het doorhalen van een geregistreerde alternatieve beleggingsinstelling overgaan zodra de alternatieve beleggingsinstelling volledig is afgewikkeld. Bij een verzoek tot doorhalen van een geregistreerde alternatieve beleggingsinstelling in het register moet de beheerder de AFM hierover informatie verschaffen.

Deze aan te leveren informatie vindt u in de Q&A’s op de website van de AFM onder ‘Doorhalen van registratie van een door een vergunninghoudende beheerder beheerde beleggingsinstelling: welke informatie moet wanneer worden aangeleverd voordat kan worden overgegaan tot doorhaling van een registratie?’

Veilig verzenden via Cryptshare
Mail de documenten via Cryptshare naar meldingenaifmd@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare. Vermeld in het onderwerp: ‘notificatie voor het beheren van een Europese abi’. Vermeld in het onderwerp dat het om een verzoek tot afmelden van een alternatieve beleggingsinstelling gaat. 

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie