Overige meldingen beleggingsinstellingen AIFM

Wanneer een beheerder reeds in het bezit is van een AIFM-vergunning rusten op hem diverse plichten om bepaalde wijzigingen bij de AFM te melden. Voorbeelden hiervan zijn onder meer:

  • melden van materiële wijzigingen rakend aan belangrijke onderwerpen (4:26 Wft)
  • melden van verkrijging van een deelneming en/of controle in een onderneming
  • melding aanstelling externe taxateur
  • melding delegeren werkzaamheden
  • indienen van de (half)jaarrekening


Ook ‘overige’ meldingen (lees: andere meldingen dan in het linker keuzemenu of hierboven staan opgenomen) kunt u indienen bij de AFM. Meer informatie hierover vindt u onder Aanvragen.

Overige meldingen beleggingsinstellingen AIFM

Beslistermijn
De termijn waarbinnen de AFM beslist hangt af van de inhoud van de melding.

 

Overige meldingen beleggingsinstellingen AIFM

Melden verkrijging deelneming en/of controle in een onderneming:  geen kosten  
Melding aanstelling externe taxateur:  geen kosten
Melding delegeren werkzaamheden:  geen kosten
Indienen van de (half)jaarrekening:  geen kosten

Voor een melding anders dan hier genoemd kunnen kosten in rekening gebracht worden.

 

Overige meldingen beleggingsinstellingen AIFM

Voor specifieke typen meldingen moet u een apart daarvoor beschikbaar formulier invullen en aanleveren:


Veilig verzenden via Cryptshare
Mail de bestanden/formulieren via Cryptshare naar meldingenaifmd@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare. Voeg ook de eventueel in de formulieren genoemde bijlagen toe.

(Half)jaarrekeningen kunt u sturen naar tgfo_jaarrekeningen@afm.nl.  

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie