Vergunningaanvraag AIFM

Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen hebben een vergunning nodig.


Om voor een vergunning in aanmerking te komen dient u een concreet voornemen tot het verrichten van vergunningplichtige activiteiten te hebben.

Om een vergunning te verkrijgen moet u kunnen aantonen dat u vanaf het moment van het verrichten van de vergunningplichtige activiteiten voldoet aan een groot aantal voorwaarden, deze voorwaarden betreffen onder meer:

 • activiteiten van de beheerder, zoals:

  - doorzichtige zeggenschap structuur
  - beheerste en integere bedrijfsvoering
  - beleid ter voorkoming en beheersing van belangenconflicten
  - zorgvuldige delegatie
  - beheerste beloningen
  - solvabiliteit en liquiditeit.

 • aanmelden alternatieve beleggingsinstelling(en), zoals:

  - informatieverstrekking aan beleggers.

 • aanmelden bewaarder, zoals:

  - passend bij specifieke beleggingsinstelling(en).

 • aanmelden te toetsen personen bij de beheerder, alternatieve beleggingsinstelling(en) en bewaarder, zoals:

  - geschiktheid en/of betrouwbaarheid (dagelijks) beleidsbepalers, (eventuele) commissarissen en houders gekwalificeerde deelneming van/in de beheerder.

Vergunningaanvraag AIFM

Beslistermijn
De AFM moet binnen 13 weken na ontvangst van de vergunningaanvraag een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met 13 weken worden verlengd.

Zodra de AFM om nadere gegevens of informatie verzoekt ter aanvulling op de vergunningaanvraag, wordt de beslistermijn opgeschort totdat de AFM de gevraagde informatie heeft ontvangen.

Als de AFM binnen de door haar gestelde termijn geen (voldoende) aanvulling ontvangt op de aanvraag kan zij besluiten om de vergunningaanvraag buiten behandeling te laten of te stellen.

 

Vergunningaanvraag AIFM

 • Vergunning beheerder alternatieve beleggingsinstelling: €200 per uur voor AFM-werkzaamheden tot een maximum van €100.000
 • Geschiktheidstoetsing per persoon: €2.900
 • Betrouwbaarheidstoetsing per persoon: €700
 • Geschiktheidstoetsing en verwerking reeds getoetste persoon: €0
 • Betrouwbaarheidstoetsing en verwerking reeds getoetste persoon: €0

 

Vergunningaanvraag AIFM

Vergunningaanvraag
Gezien het grote aantal formulieren dat bij het aanvragen van een vergunning dient te worden aangeleverd, verzoeken wij u uw aanvraag zowel fysiek (tweemaal op papier) als digitaal (op een USB-stick) per post in te dienen.

Postadres
Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS AMSTERDAM
T.a.v. Toezicht AIFM

Benodigde formulieren

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie