Vergunningintrekking AIFM

De AFM kan op aanvraag overgaan tot intrekking van een vergunning van een beheerder (artikel 1:104, eerste lid onderdeel a Wft). Een beheerder moet de aanvraag tot intrekking altijd motiveren en daarbij onder meer aantonen dat er door de beheerder geen vergunningplichtige activiteiten meer (zullen) worden verricht na intrekking van de vergunning.

Voorwaarden
Welke informatie een beheerder moet aanleveren bij een aanvraag tot vergunningintrekking is mede afhankelijk van de reden van staking van werkzaamheden van de betreffende beheerder.

 

Vergunningintrekking AIFM

Beslistermijn
Er is geen termijn.

 

Vergunningintrekking AIFM

Voor het intrekken van een vergunning worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Vergunningintrekking AIFM

In de Q&A’s staat beschreven welke documenten u moet aanleveren bij uw verzoek uw vergunning in te trekken.

Veilig verzenden via Cryptshare
Mail de documenten via Cryptshare naar meldingenaifmd@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare. Vermeld daarbij in het onderwerp dat het om een verzoek tot uitbreiding van de vergunning gaat. Vermeld in het onderwerp dat het om een aanvraag tot intrekking van de vergunning gaat. 

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie