Aanvraag ontheffing bemiddeling opvorderbare gelden

Crowdfundingplatformen die het voor ondernemingen mogelijk maken om een lening te krijgen, hebben meestal een ontheffing nodig voor het bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden.

Termijn
De wettelijke behandeltermijn voor de ontheffingsaanvraag is 13 weken.

Aanvraag ontheffing bemiddeling opvorderbare gelden

Om voor een ontheffing in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

  • geschiktheid en betrouwbaarheid van dagelijks beleidsbepalers en commissarissen
  • betrouwbaarheid van medebeleidsbepalers
  • integere en beheerste bedrijfsuitoefening
  • maatregelen ter bescherming van geldvragers en investeerders.


Wanneer de AFM een vergunning of een ontheffing verleent aan een crowdfunding-platform, worden daar voorschriften aan verbonden. 

Aanvraag ontheffing bemiddeling opvorderbare gelden

Een ontheffingsaanvraag kost €200 per uur aan AFM-werkzaamheden, tot een maximum van €50.000

Betrouwbaarheidsonderzoek
De kosten van een betrouwbaarheidsonderzoek zijn €700 per dagelijks beleidsbepaler, medebeleidsbepaler of commissaris. Voor een persoon die reeds eerder op betrouwbaarheid is getoetst worden geen kosten in rekening gebracht.

Geschiktheidsonderzoek
De kosten van een geschiktheidsonderzoek zijn €1000 per dagelijks beleidsbepaler of commissaris. Voor een persoon die al eerder is getoetst op geschiktheid worden geen kosten in rekening gebracht.

Opnieuw toetsen
Als de AFM bij aanmelding van een eerder getoetste persoon twijfelt over de betrouwbaarheid en/of geschiktheid, dan moet de AFM opnieuw toetsen. De AFM legt hiervoor het tarief op van een nog ongetoetst persoon. Hertoetsing vindt plaats na bijvoorbeeld een faillissement, vergrijpboete of strafrechtelijke veroordeling.

Aanvraag ontheffing bemiddeling opvorderbare gelden

Hoe kunt u een ontheffing aanvragen?
Gebruik voor de aanvraag van de ontheffing bijgaand formulier. Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend per post of per e-mail naar de AFM.


Postadres
Autoriteit Financiële Markten
T.a.v. team vergunningzaken
Vijzelgracht 50
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

E-mailadres: ondernemersloket@afm.nl

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie