Aanmelden te toetsen personen bemiddelaars in opvorderbare gelden

Ontheffinghoudende bemiddelaars in opvorderbare gelden moeten een benoeming van een dagelijks beleidsbepaler, commissaris of medebeleidsbepaler vooraf melden aan de AFM.

Hierbij moet de betrouwbaarheid van de aangemelde persoon worden aangetoond. Voor dagelijkse beleidsbepalers en commissarissen geldt daarnaast dat hun geschiktheid moet worden aangetoond. 


Ga naar Aanvragen om de benodigde bijlagen in te vullen en online te verzenden. 

 

Aanmelden te toetsen personen bemiddelaars in opvorderbare gelden

Benoeming na goedkeuring AFM
Het is pas toegestaan om de te toetsen persoon te benoemen, nadat u schriftelijk van de AFM heeft vernomen dat deze persoon door de AFM is goedgekeurd. Dit betekent ook dat u de getoetste persoon pas daarna kunt inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Wanneer vult u het betrouwbaarheidsformulier in?
Als de te toetsen persoon niet eerder is getoetst op betrouwbaarheid door de AFM en/of DNB, dan moet de te toetsen persoon het betrouwbaarheidsformulier invullen.

In het geval dat de te toetsen persoon al eerder op betrouwbaarheid is getoetst door de AFM en/of DNB, dan moet het betrouwbaarheidsformulier alleen opnieuw ingevuld en meegestuurd worden wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden in antecedenten.

Voorbeelden van antecedenten zijn:

 • (betrokkenheid bij) een verkeersmisdrijf
 • financiële problemen
 • een faillissement
 • valsheid in geschrifte
 • verduistering
 • een onjuiste belastingaangifte. 


Voor een overzicht van de antecedenten die in ieder geval gemeld moeten worden, zie Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) (bijlage C).

Ga naar Aanvragen om de benodigde bijlagen in te vullen en online te verzenden.   

Aanmelden te toetsen personen bemiddelaars in opvorderbare gelden

Betrouwbaarheidsonderzoek
Kosten per dagelijks beleidsbepaler, commissaris of medebeleidsbepaler:

 • Betrouwbaarheidsonderzoek                     €700
 • Eerder getoetst op betrouwbaarheid          €0


Geschiktheidsonderzoek

Kosten per dagelijks beleidsbepaler of commissaris:

 • Geschiktheidsonderzoek                          €700
 • Eerder getoetst op geschiktheid*              €0


* voor een persoon die al eerder is getoetst op geschiktheid voor een zelfde soort financiële onderneming met een vergelijkbaar dienstenpakket


Zodra de aanvraag is ingestuurd zijn de kosten voor het betrouwbaarheidsonderzoek verschuldigd, ongeacht de uitkomst van de aanvraagprocedure. Dit betekent dat de kosten in de volgende situaties in rekening worden gebracht:

 • als de AFM de aanvraag goedkeurt of afwijst
 • wanneer u de aanmelding tussentijds intrekt
 • wanneer een toetsing niet binnen de gestelde termijn compleet is aangeleverd en de AFM de aanvraag buiten behandeling heeft gesteld.

 

Aanmelden te toetsen personen bemiddelaars in opvorderbare gelden

Het betrouwbaarheidsonderzoek start met het invullen en digitaal verzenden van het betrouwbaarheidsformulier. Vergeet niet het ingevulde document te printen en te ondertekenen voordat u het formulier digitaal verzendt.

Daarnaast moet u de volgende formulieren en documenten aanleveren:

 • meldingsformulier benoeming*
 • ingevuld en ondertekend betrouwbaarheidsformulier*
 • kopie legitimatiebewijs*
 • geschiktheidsmatrix
 • begeleidend schrijven (indien van toepassing)
 • curriculum vitae (door u zelf op te stellen)*
 • besluitvorming en overwegingen bij de voorgenomen benoeming (door u zelf op te stellen)
 • functieprofiel (door u zelf op te stellen)


* voor het betrouwbaarheidsonderzoek voor een medebeleidsbepaler zijn alleen deze documenten van toepassing

De formulieren en documenten kunt u sturen naar:

Autoriteit Financiële Markten
T.a.v. de afdeling Assetmanagement
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie