Afmelden getoetst persoon bemiddelaars in opvorderbare gelden 

Als een dagelijks beleidsbepaler, commissaris of medebeleidsbepaler van een ontheffinghoudende bemiddelaar in opvorderbare gelden aftreedt, dan moet dit aan de AFM worden doorgegeven.

De AFM beoordeelt vervolgens of het collectief nog steeds voldoet aan de eisen van geschiktheid. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

 

Afmelden getoetst persoon bemiddelaars in opvorderbare gelden

Als u een dagelijks beleidsbepaler of commissaris afmeldt, dan moet u een nieuwe geschiktheidsmatrix meesturen.

 

Afmelden getoetst persoon bemiddelaars in opvorderbare gelden

Voor de verwerking van deze afmelding worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Afmelden getoetst persoon bemiddelaars in opvorderbare gelden

U kunt de persoon afmelden door een ondertekende brief, met eventuele bijlagen, zoals de nieuw ingevulde geschiktheidsmatrix, te sturen naar onderstaand adres:

Autoriteit Financiële Markten
T.a.v. afdeling Assetmanagement
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

Wij verzoeken u in deze brief in elk geval de volgende gegevens op te nemen:

  • de naam van de af te melden persoon
  • de functie waarvoor de betreffende persoon wordt afgemeld
  • de naam van de organisatie waarbij deze functie wordt uitgeoefend.

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie