Vergunningaanvraag datarapporteringsdienstverleners MIFID II

Als u een aanvraag wilt doen voor een datarapporteringsdienstverlener (DRSP) die door MiFID II vergunningplichtig wordt, moet u een vergunning aanvragen bij de AFM. Onder de tab Aanvragen kunt u lezen hoe u een vergunning aanvraagt. 

Deze vergunningaanvraag gaat over het aanbieden van een APA, ARM of CTP.

Termijn
De wettelijke behandeltermijn voor de vergunningaanvraag is 13 weken. 

 

Vergunningaanvraag datarapporteringsdienstverleners MIFID II

Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

  • geschiktheid en betrouwbaarheid van dagelijks beleidsbepaler en commissarissen
  • betrouwbaarheid van medebeleidsbepalers
  • integere bedrijfsuitoefening
  • inrichting van de bedrijfsvoering
  • beleid ter voorkoming van belangenconflicten.

 

Vergunningaanvraag datarapporteringsdienstverleners MIFID II

De AFM berekent €200 per uur voor AFM-werkzaamheden tot een maximum van €100.000.

Vergunningaanvraag datarapporteringsdienstverleners MIFID II

De AFM vindt het belangrijk u zo snel mogelijk helderheid op uw aanvraag te kunnen verlenen. De beoordeling van de opgestuurde informatie kost vanzelfsprekend wel tijd. Als u de informatie volledig aanlevert, kunnen wij uw aanvraag sneller afhandelen

Het is raadzaam de toelichting op het formulier vergunningaanvraag beleggingsonderneming MiFID II goed te lezen.

Formulieren
Voor de vergunningaanvraag moet u onderstaande formulieren en verklaringen toesturen. 


Veilig verzenden via Cryptshare
Mail de formulieren via Cryptshare naar aanvragenmifid2@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.  

Status vergunningaanvraag
U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Zodra de vergunning is verleend, is dit zichtbaar in het register op de website van de AFM.

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie