Voor derivatencontracten die binnen een groep gesloten worden, is binnen EMIR een vrijstelling van de verplichting tot centrale afwikkeling en van bepaalde onderdelen van de bilaterale afwikkelingseisen opgenomen.

Om een beroep te kunnen doen op deze intragroepuitzondering, moet u een formulier indienen bij de AFM. De link naar het formulier vindt u onder Aanvragen.

 

Geen bijzonderheden.

 

Niet van toepassing.

Via de link hieronder kunt u het meldingsformulier openen.

Veilig verzenden via Cryptshare
Mail het formulier via Cryptshare naar emir@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.  

 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie