EMIR is geschreven met als doel systeemrisico in de financiële markten te verminderen. Om deze reden zijn niet-financiële partijen voor een groot deel van de vereisten uit EMIR vrijgesteld. Wel moet een niet-financiële instelling voldoen aan bepaalde bilaterale afwikkeleisen en de meldingsplicht aan Trade Repositories.

Wanneer derivaten niet voor hedging worden gebruikt, worden deze transacties opgeteld tot bepaalde drempelwaarden. Wanneer een drempelwaarde wordt overschreden, wordt verondersteld dat deze ook een invloed op het systeem kunnen hebben.

Daarom moeten niet-financiële tegenpartijen die boven een deze drempelwaarden uitkomen ook aan een groot aantal vereisten uit EMIR voldoen. Zo moet een niet-financiële tegenpartij die de drempel overschrijdt dit melden bij ESMA en de AFM. 

Meer informatie over EMIR

Geen bijzonderheden.

 

Niet van toepassing.

 

Via de link hieronder kunt u het meldingsformulier openen.


Veilig verzenden via Cryptshare

Mail het formulier via Cryptshare naar emir@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.  

 

Notification exceeding threshold

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie