Aanvraag deferral marktexploitanten 

Algemene informatie over deferrals
Nationale toezichthouders kunnen deferrals verlenen. Dat is uitstel van publicatie van transacties wanneer de transactie voldoet aan een aantal eisen gebaseerd op het type product, de gemiddelde dagelijkse omzet van dat product en de grootte van de transactie.

Partijen kunnen een aanvraag indienen voor een deferral. De AFM heeft daarvoor een Application form Deferrals for market operators and investment firms operating a trading venue en een bijbehorend AFM Excel template deferrals for market operators and investment firms operating a trading venue opgesteld (zie tab Aanvragen).

De AFM verleent alleen toestemming wanneer een verzoek volledig is en aan de wettelijke vereisten voldoet. Per entiteit wordt een deferral toegekend voor toekomstige transacties in op platformen verhandelde financiële instrumenten.

Marktexploitanten en beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren
De AFM heeft de bevoegdheid om deferrals te verlenen op grond van artikel 7 (eigen vermogen of equity) en artikel 11 (anders dan eigen vermogen of non-equity) MiFIR. De AFM zal aanvragen voor uitgestelde openbaarmaking op grond van artikel 7, eerste lid en artikel 11, eerste lid, MiFIR van marktexploitanten en beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren, toekennen wanneer deze voldoen aan de wettelijke vereisten. Daarvoor is het belangrijk dat de formulieren nauwkeurig en uitgebreid worden ingevuld.

 

Aanvraag deferral marktexploitanten 

Geen bijzonderheden.

 

Aanvraag deferral marktexploitanten 

Niet van toepassing.

 

Aanvraag deferral marktexploitanten 

Vul onderstaande formulieren volledig in en stuur deze naar de AFM.

Het is belangrijk dat u deze formulieren nauwkeurig en uitgebreid invult. De 'Application form Deferrals for market operators and investment firms operating a trading venue' moet u laten ondertekenen door een daarvoor bevoegde persoon binnen de onderneming.  

Veilig verzenden via Cryptshare
Mail het formulier via Cryptshare naar mifid2_deferral@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. In de handleiding kunt u lezen hoe u eenvoudig bestanden deelt via Cryptshare.

en/of per post naar:

Autoriteit Financiële Markten
T.a.v. de heer Bas Dommerholt
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

Vragen
Vragen kunt u per e-mail stellen via mifid2_deferral@afm.nl.

Formulieren


Bovenstaande formulieren zijn alleen van toepassing op marktexploitanten en beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren. Wilt u een deferral aanvragen namens een beleggingsonderneming die geen handelsplatform exploiteert, dan moet u de betreffende formulieren invullen. Zie Aanvraag deferral voor beleggingsondernemingen.


 

Digitaal loket


Zoeken in loketInloggen


Meer informatie

Als u inlogt, verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden inlogdiensten.


Mijn loket


U moet ingelogd zijn om Mijn loket te kunnen raadplegen.

Meer informatie